Home Page Image
 


 

 

 


Dopłaty bezpośrednie 2012.

W bierzącym roku wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich składa się w terminie od 15.03 do 15.05

Wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11.06 2012 roku,

za każdy dzień spóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej dopłaty obszarowej, dopłaty uzupełniającej, specjalnej dopłaty obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, dopłaty ONW oraz dopłaty rolnośrodowiskowej można składać do dnia 31.05.2012.

Formularz zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku.

Zmiana ta spowoduje zmniejszenie kwoty dopłaty, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień spóźnienia (licząc od dnia 01.06.2012 włącznie).